Nie jesteś zalogowany.

Dance4Love

Green Angel

Postów: 3

Skąd?: Lublin

Zainteresowania: Uczeń szkoły œredniej

1

Tuesday, December 23rd 2008, 4:01pm

Regulamin ogólny forum

REGULAMIN FORUM GRY SPACE ADVENTURE (autor: Kwasek)

To forum, jest to oficjalne forum gry Space Adventure . Korzystanie z niego jest całkowicie darmowe, jednak prawo do wypowiadania się, może zostać odebrane, za łamanie zasad regulaminu. Rejestracja, równoważy się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
I. Postanowienia Ogólne

1. Każdy użytkownik forum może korzystać tylko z jednego konta. Zakładanie dodatkowych kont (tzw. multikonta), będzie surowo karane.

2. Oprócz treœci zawartych w regulaminie, użytkownik zobowišzany jest także do przestrzegania zasad netykiety (http://www.netykieta.pl).

3. Nieznajomoœć regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

4. Regulamin odnosi się do każdego użytkownika. Nie będš stosowane ulgi dla "wyjštkowych" użytkowników.

5. Zabronione jest włamywanie się na cudze konta. W przypadku wykrycia takiego zdarzenia, "hacker" zostaje natychmiastowo zbanowany, lub w skrajnych przypadkach sprawa będzie zgłoszona do specjalnego organu œledczego w celu ukarania włamywacza.

6. Sprzedawanie, przekazywanie kont forum, jest zabronione. W przypadku wykrycia, konto natychmiastowo zostaje zbanowane.

7. Forum, zarzšdzane jest przez moderatorów, i to do nich należy ostateczne zdanie. Pamiętaj moderatorzy forum majš zawsze racje.

8. Rejestrujšc się na forum wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
II. Zawartoœć Forum
1. Przestrzeganie zasad tyczy się do wszystkich użytkowników, bez względu na wiek czy intelekt.

2. Przed napisaniem wštku zawsze sprawdzaj, czy nie ma już podobnego tematu opcjš "szukaj". Zakładanie tematów z pytaniami lub dyskusjami już wyjaœnionymi lub zawartymi w FAQ, jest zabronione.

3. Na forum zabronione jest obrażanie, znieważanie, pomawianie innych użytkowników lub grup osób œciœle ze sobš powišzanych (w tym przypadku klany).

4. Na forum zabroniona jest publikacja treœci:

- pornograficznych
- seksistowskich
- rasistowskich
- propagujšcych alkohol, narkotyki lub inne œrodki odurzajšce
- nawišzujšcych do przemocy lub łamania prawa
- wulgarnych (nie akceptujemy zakropkowania, tzw. pseudo cenzura)
- obrażajšcych uczucia religijne innych użytkowników

Dotyczy to również zamieszczania w postach linków prowadzšcych do stron z wyżej wymienionymi treœciami, lub w podpisach/awatarach, a w szczególnoœci w nickach (nazwa konta).

5. Pisanie nie na temat (spam, offtopic, trolling), jak również posty majšce na celu zwrócenie na siebie uwagi, podniesienie licznika lub zachowywanie się jako pseudo moderator, będzie surowo karane.

6. Umieszczanie linków przynoszšcych korzyœci (tzw. ref linków) jest całkowicie zabronione.

7. Prowokowanie do złamania punktów regulaminu, będzie surowo karane, w przypadku wykrycia takiej sytuacji, użytkownik ma prawo zgłosić fakt do moderatora.

8. Podszywanie się pod innych użytkowników forum czy też moderatorów/adminów, będzie surowo karane.

9. Na forum staramy się nie wprowadzać innych w błędy. Gdy nie jesteœmy czegoœ pewni, lepiej wcale się nie wypowiadać na dany temat.

10. Piszšc temat starajmy się aby prowadził on do treœci w nim zawartych. Tematy typu "pomocy", "mam problem" będš zamykane lub usuwane z forum.
11. Wszelkie plagiatowanie prac innych użytkowników forum, lub prywatnych instytucji, jest całkowicie zabronione.

12. Przy wypowiadaniu się na dany temat, zawsze patrz na datę ostatniego postu, odkopywanie starych, już nie aktualnych tematów jest zabronione.

13. Otwieranie lub wszczynanie dyskusji na tematy zamknięte przez moderatora, jest karalne.

14. Na forum obowišzuje tylko i wyłšcznie język polski. Gdy użytkownik założy temat w innym języku moderator może, ale nie musi go usunšć.

15. Zobowišzane jest aby na forum pisać poprawnš polszczyznš (ortografia, interpunkcja, gramatyka), tłumaczenia typu "piszę tak bo mam problemy z..." nie będš akceptowane. W przypadku rażšcych błędów, piszcie wolniej, skupcie się, a jeœli i to nie pomoże polecamy przeglšdarkę "Mozilla Firefox" (poprawia błędy).

16. W poœcie, zabrania się kasowania/edytowania treœci zmodyfikowanych/dopisanych przez moderatora. Jeœli jest potrzeba dodania czegoœ, nie robišc duoble postów, swojš wypowiedŸ umieszczamy pod tekstem moderatora.

17. W sygnaturze użytkownika nie moze znajdować się więcej niż 1 obrazek, nie należy nadużywać emotikon, maksymalna waga sygnaturki wynosi 150KB, maksymalna wysokoœć: 200px

18. Obowišzuje zakaz reklamowania innych gier przeglšdarkowych oraz ogólnego spamowania linkami

III. Zalecenia

1. Wszelkie uwagi do innych użytkowników prosimy kierować na PW (prywatna wiadomoœć), a nie w aktualnym wštku.

2. Piszšc posty staramy się:

- nie używać dużych liter
- nie używać rażšcych kolorów (jasno żółty, błękitny, szary) - tekst ma być czytelny
- nie powtarzać tych samych zdań
- nie powielać znaków interpunkcyjnych (!!!!!!!! lub ??????)
- nie nadużywać emotikonów
- aby byl czytelny

Innych opcji formatowania tekstu, też staramy się unikać. Wszystkie te opcje majš służyć tylko i wyłšcznie do "podkreœlenia" tekstu.

3. Posty typu "popieram", "ok" lub inne majšce mniej niż 5 słów, będš usuwane. Wyjštkami sš wszelkie konkursy/licytacje lub tematy nakazujšce krótkie wypowiedzi (skojarzenia).

4. Piszšc post do jakiegoœ użytkownika, staramy się podkreœlić, że to właœnie do niego jest kierowana wypowiedz przykłady:

- @nick
- [ b]nick[/b ]
- #nick

I wszelkie tego typu odznaczenia. Pamiętajcie, w wštkach wypowiada wiele osób, więc nie zawsze wiadomo do kogo kierowana jest wypowiedŸ.

5. W przypadku wykrycia błędu na forum, należy natychmiastowo zgłosić go w dziale (błędy i bugi), lub do danego moderatora na PW. Używanie błędów jest całkowicie zabronione.

6. Pamiętaj, Twoja wypowiedŸ œwiadczy o Tobie.

7. W prezentacjach użytkownika nie wysyłamy całej listy bezsensownych pytań, pytamy tylko o to co chcemy konkretnie dowiedzieć


IV. Kary

1. Złamanie powyższych punktów regulaminu grozi:

- ostrzeżenie słowne
- ostrzeżenie
- zakaz pisania
- ban na forum (czasowy lub stały)
- w ostatecznoœci ban na IP

Oprócz tych kar moderator może również zrobić takie czynnoœci jak:

- zmiana nicku
- zmiana awatara
- zmiana podpisu
- zmiana postu/tematu
- wyzerowanie licznika postów

2. Po dłuższym czasie każde ostrzeżenie może zostać zniwelowane. W takim wypadku prosimy o kontakt z moderatorem.

3. Wszelkie zastrzeżenia do pracy moderatorów prosimy kierować do głównego Administratora Forum (Dance4Love).

4. Każdy kto otrzyma ostrzeżenie zostanie ono wpisane do specjalnego tematu ( http://www.spaceadventure.pl/board/threa…st&threadid=205 ) na którym będš umieszczane wszystkie ostrzeżenia użytkowników, po okreœlonej liczbie ostrzeżeń użytkownik otrzymuje ban czasowy bšdŸ ban stały.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie wraz z datš opublikowania.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. Zmiany będš publikowane w tym temacie, a użytkownik będzie miał czas na zapoznanie się z nowymi zasadami regulaminu.Już rok pracuję z wami na stanowisku administrator forum!
Dziękuję wszystkim tym którzy pomagajš nam
utrzymywać porzšdek i sprawować kontrolę nad forum.
02.12.2008r <- Pierwszy start forum SpaceAdventure

Dance4Love

Green Angel

Postów: 3

Skąd?: Lublin

Zainteresowania: Uczeń szkoły œredniej

2

Wednesday, February 25th 2009, 7:44pm

Poprawka z dnia 25.02.2009:

IV. Kary


4. Każdy kto otrzyma ostrzeżenie zostanie ono wpisane do specjalnego tematu ( http://www.spaceadventure.pl/board/threa…st&threadid=205 ) na którym będš umieszczane wszystkie ostrzeżenia użytkowników, po okreœlonej liczbie ostrzeżeń użytkownik otrzymuje ban czasowy bšdŸ ban stały.

Poprawka wchodzi w życie z dniem dzisiejszymJuż rok pracuję z wami na stanowisku administrator forum!
Dziękuję wszystkim tym którzy pomagajš nam
utrzymywać porzšdek i sprawować kontrolę nad forum.
02.12.2008r <- Pierwszy start forum SpaceAdventure

Oceń ten temat