Nie jesteś zalogowany.

Dear visitor, welcome to Forum SpaceAdventure. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

patsok

Niezarejestrowany

1

Thursday, January 1st 2009, 12:34am

Regulamin Gry

§1. Regulamin
Obowišzuje każdego zarejestrowanego gracza, za jego nieprzestrzeganie sš wysokie kary.

§2. Nazwa użytkownika, nick.
a) Zakaz używania nicków z treœciš obraŸliwš i/lub wulgarnš w stosunku do graczy lub osób w œwiecie realnym!
b) Staraj się używać prostych i zwięzłych nicków. Najlepiej gdy odzwierciedlajš klimat gry. Osoby z głupawymi, wulgarnymi lub łamišcymi prawo nickami będš kasowane bšdŸ będzie nakazana natychmiastowa zmiania nicka.

§3. Konta
a) Każdy gracz może posiadać tylko 1 konto! Osoby majšce kilka kont (multikonto) będš karani nawet blokadš wszystkich kont.
b) Gdy na danym komputerze chce zagrać INNA osoba, należy zgłosić to wczeœniej do GameMastera poprzez zakładke Zgłoœ po zalogowaniu. Jeœli na jednym komputerze gra kilka osób, nie wolno między tymi kontami handlować ze sobš na aukcji, w przeciwnym wypadku konta mogš zostać skasowane.
c) Zakaz handlu kontami! Takie konto może w każdej chwili zostać skasowane.

§4. Obrażanie graczy
a) Za wulgarne obrażanie graczy w różny sposób - prywatne wiadomoœci, talker, IRC itp. będš kary w postaci banów czasowych i trwałych.

§5. Wypowiedzi
a) Do administratora, moderatorów i wszystkich graczy odnoœ się z należytym szacunkiem. Jego brak œwiadczy o Tobie. Na talkerze istnieje osobny regulamin według którego należy się poprawnie wypowiadać.

§6. Bugi
a) Wykorzystywanie bugów (błędów) gry jest wysoko karane! Po zauważeniu natychmiast zgłoœ to administratorowi lub Game Masterowi poprzez zakładkę Zgłoœ!

§7. Spam
a) Wszelki spam, niechciane wiadomoœći jako prywatna wiadomoœć, na talkerze lub w podobny sposób będzie karalny i to bardzo surowo!

§8. Włamania i podszywania
a) Wykryte próby włamywania się na konta zostanie ukarane banem na IP!
b) Aby zabezpieczyć się przed włamaniami polecamy:
- Robić trudne, zawierajšce najlepiej cyfry i litery(duże i małe) i doœć długie hasła (ale takie żebyœ był w stanie je zapamiętać!)
- Nie przekazywać hasła nikomu!
- Uważać gdzie się logujecie
- Administrator nigdy nie będzie nikogo prosił aby podał swoje hasło do konta! Takie osoby to zwyczajni oszuœci!
c) Jeœli zauważysz włamanie na konto natychmiast to zgłoœ do administratora lub Game Mastera.
Postaramy się jak najszybciej złapać "włamywacza".
d) Zakaz podszywania się pod innych graczy, klany lub planetę!

§9. Profile
a) Robienie nieczytelnych profili lub wklejanie niepowołanych do niego treœci także grozi banem!
b) Zakaz używania w profilach wiadomoœci o uzyskaniu z złota, delois itp. poprzez naciœnięcie Ctrl+W etc.
c) Obrażanie graczy i klanów w profilu jest karane blokadš konta i wyczyszczeniem profilu.

§10. Używanie botów i wspomagaczy
a) Wykrycie używania botów, wspomagaczy, klikaczy itp. będzie karane nawet usunięciem konta!

§11. Aukcje
a) Sprzedawania mało wartych przedmiotów za duże ceny (przesyłanie złota) jest karalne usunięciem aukcji oraz zbanowaniem konta! Jeœli zauważysz takš sytuację natychmiast to zgłoœ!

§12. Nieprzestrzeganie regulaminu
a) Administrator i Game Master majš prawo do zmiany danych użytkownika, zablokowania talkera lub konta oraz zablokowania ataków gdy nie przestrzega regulaminu.

§13. Limity ataków
a) Obowišzuje limit ataku na jednego gracza (statek i planeta). Po przekroczeniu 5 ataków w cišgu jednego dnia na gracza, następuje blokada ataków na 3 dni!
b) Aby gracz dostał blokadę na ataki musisz zgłosić to Game Masterowi włšczajšc do zgłoszenia date złamiania regulaminu. Przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się ze na pewno było przekrocznie 5 ataków w cišgu jednego dnia.
c) Jeœli dany gracz miał już blokadę może otrzymać większš karę.

§14. Inne
a) Administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci zamieszczone przez graczy na talkerze, IRC, prywatnej wiadomoœci.
b) Hasła graczy sš szyfrowane bez możliwoœci ich odczytania.

Oceń ten temat