logo

Profil michcio868


michcio868

Krazownik V3

Krazownik V3

Podgląd

Został zrekrutowany przez KosmoPL
Klan: Nie należy
Reputacja: 76.835
michcio868 zrekrutował 0 graczy

Profil


________________+6___________________
_______________+666__________________
______________ +66666_________________
_____________+6666666________________
______________+66666________ _________
_______________+666__________________
_______________+666__________________
_______________+666__________________
_______________+666__________________
_____________ __+666__________________
_______________+666__________________
________+6_____+666_____+6_ __________
_______+666____+666____+666__________
______+666666666666666666666_________
_____+66666666 Damiansx 66666666________
______+666666666666666666666_________
_______+666____+666____+666________ __
________+6_____+666_____+6___________
_______________+666__________________
______ _________+666__________________
______________+66666_________________
_____________+666666 6________________
______________+66666_________________
_______________+666_______________ ___
________________+6___________________
_____________$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$________________$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$
___$$$$ $$$$$$$$_______________$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$
___$*$$$$$$*$______ _________$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$
___$$$$$$$$_______________$$$$$$$$ $
___$$$$$$$_______________$$$$$$$$$
_____$_______________$$$$$$$$$$
____$___________ ___$$$$$$$$$$
____$____________$$$$$$$$$$
___$___________$$$$$$$$$$
__$_$________$$$$ $$$$$$
___________$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$
______$$$$$$$ $
______$$$$$$$$
______$$$$$$$$
______$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$
________$$ $$$$$$ $
_________$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$
____________ ___$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$
_____________ ________$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$$
_________________________$$$$$$$$$$ ___________________________$$$$$$$$$
____________________________$$$$$$$$$
_______________ ______________$$$$$$$$$
______________________________$$$$$$$$
______ ________________________$$$$$$$$
______________________________$$$$$$$$
__________________ ___________$$$$$$$$
____________________________$$$$$$$$
___________________________$$$$$$ $$
_________________________$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$
________________ _____$$$$$$
___________________$$$$$
_________________$$$$$
________________$$$$
_______________$$$
______________$$
______________$
______________$

´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´ ´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´ ´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´ ´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´ $$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´´´$$ $$$$$´´´´´´´´$$$$$$´´´$$´$$´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$$ ´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$$$$´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´ ´´$$$´´´´´´´$$´´$$$$$$$$´´´´´´´$$$$$$$$$´´$$´´´´´´$$$$´´´´´´´
´´´´´´´$$$$$´´´´´$$´´´$$$$$$$´´´$ ´$´´´$$$$$$$´´´$$´´´´´$$$$$´´´´´´´
´´´´´´$$´´´$$´´´´$$´´´´´$$$´´´´$$$$$´´´´$$$´´´´´$$´´´´$$´´´$ $´´´´´´
´´´´´$$$´´´´$$$$´´$$´´´´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´´´$$´´$$$$´´´´$$$´´´´´
´´´´$$´´´´´´´´ ´$$$$$$$$´´´´´´´$$$´$$$´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´
´´´´$$$$$$$$$´´´´´$$$$$$$´´´´$$$´$$$´´´´ ´$$$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´
´´´´´´$$$$´$$$$$´´´´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$$´$$´´´´´´´´´´´$$´$$$´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$ $$´$$´$$$$$$$$$$$´$$´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$´$$´$´$$´$´$$´$´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´ ´´´´´´´´´´´´´$$$$$´$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´$$´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´ ´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´
´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´ ´$$´´´´´´´
´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$´´´´´$$$$$´´´´´´$$$´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$ $´´´$$$´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´$$´´$$´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´´´´´´´´ ´´
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .______________________Z_Z_____ZZ___ZZ _____________________Z_ZZZ__ZZZ__ZZZ_ZZZ_____ZZZ ___________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____ZZ__Z ___________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ __________________ZZZZZZZZZZZZZ____ZZZZZZZZZZZZ __________________ZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZ__Z ________________ZZZZZ_ZZZZZZZ___________ZZZZZZ _______________ZZZZZZZZZZZZ______________ZZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZZ ____________ZZZZZZ__ZZZZZZZ________________ZZZZZZZ ____________________ZZZZ___________________ZZZZZZZ _________________ZZZZZ_____________________ZZZZ_ZZ __________________ZZ_______________________ZZZZ__Z ___________________________________________ZZZZZ ________________________ZZZZZZZZ__________ZZZZZZ _____________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ _ZZZZ_____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_ZZ ____ZZZZZZ______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__Z __ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____ZZZZZ__ZZ__Z _Z_____ZZ___ZZZZZZZZZZZZ________ZZZZ___Z _Z__ZZ__ZZ___ZZZZZZZZZZZ______ZZZ__Z __Z__Z_______ZZZZZZZZZ_______ZZZ_______________ZZZZZZZZ ______ZZ____ZZZZZZZZZ___Z___ZZZ____________ZZZZZZZZZZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZZ________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ___________ZZZZZZZZZ__Z_ZZZZ___Z______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZ___ZZZZZ________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZ___ZZ__Z________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZ__Z___ZZ______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZZZ__________ZZZZZZZZZ____________ZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZZZZZZ______ZZZZZZZZZ_____________ZZZZZZ ____________ZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZZZZZZ___Z___________ZZZZZ _____________Z__ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ____________ZZZZZ ________________ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ___________________ZZZZ _________________Z__ZZZZZZZZZZZZZZZZZ__Z______________ZZZZ __________________Z__ZZZZZZZZZZZZ__ZZZZ_______________ZZZ

´´´´´´´´´´´$´$$´$$
´´´´´´´ ´$$$$´´´´$$$$$$
´´´´´´$$´´´´´´´´´´´´´$$
´´´´$$´´´´´´´´$$´´´´´´´$$
´´$$´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´$$
´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$
´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´$
$´´´´´´´´´´´´´´´´ $´´´´´´´´´´.$
$´´´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´$
$´´´´´´´´´´´´$$´$´´´´´´´´´$´´$
$´´´´´´´´ ´´$$$$$$´´´´´$$$$´´´$
$´´´´´´´´´$$$$$$$´´´´$$´´$´´´$
´$´´´´´´´´$$$$$´$´´´$$$$$$´´$
´$ $´´´´´´´$´´´´´$´´$$$$$$´´$
´´$$´´´´´´$´´´´$´´$$$$´´´´$
´´´$´´´´´´$´´´$´´´$´´´´´´$
´´´ $´´´`´´$$$$´´´´´´´$´´$$
´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´$$´´$
´´´´$$$´´´´´´´$$$$$´´´´´´$
´´´´´´´$ $$´´´´´$$´´´´´´´$$
´´´´´´´´´´´$$´´´´´$$$$$$
´´´´´´´´´$$´´´´´´$$´$
´´´´´´$$$$´´´´´´´´$ ´$$
´´´´´´´´$´´$$´´´´´$´´´$
´´´$$$$$´$´´´´´´´$´´$´
´$$´´´$$$$´$´´´´´´$´´´$$$$$$
´$$´´´´´´$$$$´´´´´$´$$´´´´´$$
´$´´´´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´´´$
´´$$´´´´´´´´´$´´´$´´´´´´´´´´$
´´´$$$$$$$$$$$´´´$$$$$$$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤´´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´¤¤´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´¤¤´´´´´´´¤¤¤´´´´´´´´ ´´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤´´´¤´¤´´´¤¤¤¤¤´´´¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´´´ ´´´´´´¤¤´´´¤¤´´´´¤¤´´´´´¤¤¤´´´´¤¤¤¤¤´´´¤¤¤´´´´´¤¤´´´´¤¤´´´´¤¤´´´´´´ ´´´´´¤¤¤´´´´¤¤¤¤´´¤¤´´´´´´´´´´¤¤¤´¤¤¤´´´´´´´´´´¤¤´´¤¤¤¤´´´´¤¤¤´´´´´ ´´´´¤¤´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´¤¤¤´¤¤¤´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´¤¤´´´´ ´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´¤¤¤´¤¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´ ´´´´´´¤¤¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤´¤¤´´´´´¤¤¤¤¤¤´¤¤¤´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤´´¤¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤¤´´¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤´¤´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´¤¤´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤´¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤´¤¤´´´´¤¤¤¤¤¤´¤¤¤¤¤´´´¤¤´¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´ ´´´´´´´¤¤´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´¤¤´´´´´´´ ´´´´´´´´¤¤¤´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´¤¤´´´´´´´´´´¤¤´´´´´¤¤¤¤¤´´´´´¤¤¤´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¤¤´´´¤¤¤´´´´´´´´´´¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤´´´´´´´´´´´¤¤¤´´´¤¤´´´´´´´´´´Stawki pozostałych graczy:
Gracz nr. 1: 3510
Gracz nr. 2: 3709
Gracz nr. 3: 3745
Twoj typ: 5

Przebieg gry:
Trwa dokładanie twojej stawki do puli (5000)

Zaczynamy losowanie...

5

Wylosowana liczba to: 5

Brawo! Wygrałeś 15964 złota!

Statystyki

LVL: 16
Atak:
(23)
Prędkość:
(24)
Opancerzenie:
(23)
Sterowność:
(26)
Doświadczenie
91/640 (14%)

Ranking

Dni w grze:4138
Pozycja w rankingu (reputacja):2276
Zwerbowanych przez link:0
Walk:301
Wygrane:115
Przegrane:186
Wygrane złoto podczas walk:53.431 złota
Stracone złoto podczas walk:75.683 złota

Copyright © by SpaceAdventure v2

Projektowanie stron internetowych